เปลี่ยนผ้าสักหลากโต๊ะพูล

 

บริการเปลี่ยนผ้าสักหลาดโต๊ะพูล

โต๊ะขนาด 3.5 x 7 ฟุต = 7000 บาท
โต๊ะขนาด 4 x 8 ฟุต    = 8000 บาท
โต๊ะขนาด 4.5 x 9 ฟุต = 9000 บาท

 

 

Leave a Reply